SAP iş yazılımı çözümleri ve yeni teknolojilerle firmaları dijital dönüşüme hazırlıyoruz.

SAP iş yazılımı uygulamalarında sağladığımız çözümler ve danışmanlık ile birlikte dijital dönüşüm yolunda aşağıdaki konularda müşterilerimize hizmet veriyor ve yol gösteriyoruz.

Endüstri 4.0

Firmaların bilgi işlem altyapılarının oluşturulması ve akıllı üretim/yönetim süreçlerine geçişlerinde Endüstri 4.0 yaklaşımı dijital dönüşüm yolunda rehber niteliğindedir.

Endüstri 4.0

Endüstri 4.0 adı altında “Akıllı Fabrika”, “Akıllı Üretim”, “Akıllı Fabrika” ve “Geleceğin Fabrikası” terimlerinin tamamı,endüstriyel üretimin gelecekte nasıl görüneceğini, üretim süreçlerinin, tedarik zincirinden tedarikçiye, lojistiğe, bir ürünün yaşam döngüsü yönetimine kadar tüm şirket süreçlerinin yeniden şekilleneceğini işaret etmektedir.
İlk sanayi devrimi (1.0) su ve buhar gücünü kullanarak mekanik üretim sistemleri ile ortaya çıktı. İkinci sanayi devrimi(2.0) ile elektrik gücünün yardımıyla seri üretim tanıtılmıştı. Üçüncü sanayi devriminde (3.0) ise dijital devrim, elektroniklerin kullanımı ve BT (Bilgi Teknolojileri)’nin gelişmesiyle üretim daha da otomatikleştirildi. Şimdi dördüncü sanayi devrimini yaşıyoruz.

Endüstri 4.0’ın Yapısı

Endüstri 4.0, teknolojilerin ve değer zinciri organizasyonları kavramlarının kolektif bir bütünüdür. Bu yapı akıllı fabrikalar vizyonunun oluşmasına büyük katkı sağlar. Endüstri 4.0 genel olarak aşağıdaki 3 yapıdan oluşmaktadır.

Endüstri 4.0’ın Temel Kavramları

İşletmenize nasıl yardımcı olabileceğimizi keşfedelim!​