e-Defter

e-Defter, Vergi Usul Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri gereğince tutulması zorunlu olan defterlerin bu sitede duyurulan format ve standartlara uygun biçimde elektronik dosya biçiminde hazırlanması, bastırılmaksızın kaydedilmesi, değişmezliğinin, bütünlüğünün ve kaynağının doğruluğunun garanti altına alınması ve ilgililer nezdinde ispat aracı olarak kullanılabilmesine imkan tanımayı hedefleyen hukuki ve teknik düzenlemeler bütünüdür.
Tam Uyum

TeamPro e-Defter Çözümü Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından onaylıdır.

Zorunluluk

e-Defter Maliye Bakanlığı tarafından belirli sektör ve büyüklükteki firmalara zorunlu hale getirildi. Bunun yanı sıra zorunlu olmayan firmalar da pek çok avantajından dolayı e-defter’e geçiyor.

Tam Destek

TeamPro sadece teknik konularda değil başvuru dokümanlarının hazırlanması, gönderilmesi ve başvurunuzun takibi konularında da destek sağlar.

Düşük Yatırım ve Bakım Maliyeti

TeamPro e-Defter çözümü yeni bir SAP lisansı gerektirmez. Minimum yatırım ve bakım bedelleriyle TeamPro e-Defter Çözümüne sahip olabilirsiniz.

Yasal Olarak Onaylıdır

Yasal olarak tutulması zorunlu defterlerin noterden tasdiki ve kağıda yazdırılması işlemleri artık sona ermek üzere. Yeni sistemde Yevmiye ve Kebir gibi yasal defterler artık elektronik ortamda tutulacak

Avantajlar

İşletmenize nasıl yardımcı olabileceğimizi keşfedelim!​