e-Mutabakat

BA/BS ve Beyanname

Firmaların BA/BS Mutabakatlarının gönderimini, takibini ve arşivlemesini yaptıkları alandır. Mutabakat işlemleri sonunda GİB’e ibraz edilecek formata uygun şekilde Beyanname Raporu’nu sistem otomatik olarak hazırlar.

Cari Mutabakat

Firmaların müşteri ve satıcıları arasında yaptıkları Cari Mutabakatların gönderiminin, takibinin ve arşivlenmesinin yapıldığı alandır. Mutabakat yapılacak tarafın ekstresi bu alanda ayrca da görüntülenebilir. Bunun yanı sıra, carileirn iletişim bilgileri ve atamaları bu kısımdan yapılır.

Raporlama

Firmaların, mutabakat türüne ve mali döneme göre yaptığı mutabakat işlemlerinin yüzdelik ve aylık olarak takibi yapılır. Sistem kullanıcılarının yaptığı işlemler de ayrıca Performans altında değerlendirilir.

Kolay Kişileştirme

Kullanıcı bazlı olarak Portal Tema ayarlarının yapıldığı, gönderilen mutabakat maillerinin stil ve içerik olarak Firmaya ya da Mutabakat türüne göre güncellemesinin yapıldığı alandır.

Kullanıcı ve Firma Paneli

Kullanıcı aralarının düzenlendiği ve firma bazlı olarak yapılacak mutabakat türüne ve mali döneme göre ekrana gelen verilerin sınıflandırıldığı bölümdür.

Bilgi Panosu

İlgili firmaların ilgili mutabakat türüne ve mali dönemine göre yapılan mutabakat gönderim formlarının statülerine göre sayısal ayrımının yapıldığı karşılama ekranıdır. Her kutu ilgili statüdeki formlara doğrudan ulaşım sağlar.

İşletmenize nasıl yardımcı olabileceğimizi keşfedelim!​