Proje Yönetimi

SAP projeleri, uygulayan kuruluşların ilgili bütün birimlerin katılımını içeren bir proje organizasyonu gerektirmektedir. Danışmanlık kritik bir hizmet olmakla birlikte, dışarıdan bir grup SAP uygulamasını yalnız başına yapılması mümkün değildir. Aşağıda, önerilen örnek proje organizasyonu ana hatlarıyla tanımlanmıştır.

Yönlendirme Kurulu proje takımlarının yetkisi ötesindeki kararların alınmasına yönelik bir yönetim kuruludur. Yönlendirme Kurulu, şirket yöneticilerinden oluşur ve şirket tepe yöneticilerinden bir “Proje Sponsoru” nun başkanlığında toplanır.

Proje Yöneticisi’ nin ana görevi proje takımlarının koordinasyonudur ve Yönlendirme Komitesi’ne karşı sorumludur. Proje Yöneticisi zamanının tümünü proje çalışmalarına ayırabilmelidir. Proje Takımı projenin yürütülmesinden ve sonuçlarından sorumludur. Proje takımı üyeleri konularında bilgili olmalı ve günlük işlerin dışında projeye yaratıcı biçimde katlabilecek zamanı ayırabilmelidirler. Proje takımları her modül için her birimden en az bir kişinin katılımıyla oluşturulmalıdır.

Bilgi Sistem Takımı proje boyunca teknik sorunların çözülmesi ve sistem desteğinden sorumludur. TeamPro Proje Yöneticisi projeye TeamPro’nun katlımını koordine eder ve şirket Proje Yöneticisi’ ne projenin SAP metodolojisi doğrultusunda yürütülmesi için yardımcı olur.

Proje Uygulama Metodolojisi: SAP Activate

SAP projelerinde standart uygulama metodolojisi olan, Kavramsal Tasarım çalışması (Hazırlık ve Tasarım), Prototip ve Test (Uygulama) ve Canlı Kullanıma Geçiş, projenin ana adımlarını oluşturacaktır. Bu proje metodolojisi, SAP’ nin eski adıyla “ASAP” yeni adıyla “SAP Activate” olarak tanımladığı geniş proje yönetimi paketiyle uyumludur.

Hazırlık ve Tasarım

Bu aşamada öncelikle bir mevcut durum analizi yapılacak, bunun ardından gereksinimler belirlenecektir. Daha sonra Kavramsal Tasarım olarak, hedef sistemin ana yapısını belirleyecek çalışma oluşturulacaktır. Bu çalışma, proje ekibince dokümente edilip tercihen bir sunum yapılarak ilgili şirketlerin üst yönetiminin onayı alınacaktır. Böylece SAP uygulamasının dayanağı oluşturulacak ve sistem üzerinde çalışmalara başlanacaktr.

Uygulama

Bu aşamada, Kavramsal Tasarım doğrultusunda SAP sisteminin konfigürasyonu, ana verilerin hazırlanması ve sisteme girilmesi, yeni iş süreçlerinin kurulması, yetkilendirme, raporlama ve test ve üretim ortamlarının hazırlanması yer alacaktır. Test senaryolarının hazırlanması, son kullanıcı eğitimleri ve dökümantasyonlarının hazırlanması bu adım içerisinde yer alacaktır. Ayrıca bu safhada entegrasyon testleri planlanarak ilgili modüller arası süreçlerin canlı öncesi simülasyonu gerçekleştirilecektir.

Canlı Kullanıma Geçiş ve Destek

Son olarak, yeni sisteme geçiş programı oluşturularak proje sonuçlandırılacaktır.

S/HANA ile birlikte SAP’ nin temel önceliği basitliği öne çıkarmaktı, SAP Activate metodolojisi ile projeleri de daha hızlı ve daha kolay uyarlanabilir ve canlıya alınabilir bir hale getirmeyi amaçlıyor.

SAP tarafından geliştirilen başarısı kanıtlanmış en iyi proje uygulama metodolojisidir.

İşletmenize nasıl yardımcı olabileceğimizi keşfedelim!​